Oversigt:

  • McKenzie-metoden

  • Udvidet rygudredning 

  • MOTO Træningsfliser / specialiseret balancetræning

McKenzie-metoden - Mekanisk, Diagnostik & Terapi

Hvis du har behov for professionel hjælp til at klare dit ryg- eller nakkeproblem skal du henvende dig til en fysioterapeut der er uddannet i McKenzie-metoden.

McKenzie-metoden omfatter en logisk og trinvis proces, hvor patientens problem i led og muskler undersøges grundigt. Gennem tre skridt, som omfatter undersøgelse, behandling og forebyggelse.

Hos en fysioterapeut der er uddannet i McKenzie-metoden:

1.   Bliver patienten grundigt undersøgt.

2.   Informeres patienten om, hvorfor det gør ondt.

3.   Lærer patienten simple øvelser, som kan kompensere for overbelastning af led eller muskler.

4.   Får patienten viden om, hvordan man forebygger, at nye problemer opstår.

 

Hos Mols Fysioterapi er det fysioterapeut

Lars Dohn

som er certificeret i McKenzie-metoden.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

 

www.mckenzie.dk/patient-information

Udvidet rygudredning

På klinikken tilbyder vi i samarbejde med Region Midtjylland udvidet rygudredning.

 

Denne undersøgelse tilbydes patienter med længerevarig lændeproblematik. Som patient skal man opfylde visse kriterier, der vurderes af den henvisende læge. Undersøgelsen foretages af specialuddannede fysioterapeuter, og strækker sig typisk over 2-3 konsultationer.

Formålet med undersøgelsen er, via den nyeste viden indenfor rygforskning, at klassificere dit rygproblem og finde frem til den bedst mulige behandling og handlingsplan for dig fremover. Senest 14 dage efter undersøgelsen, vil din henvisende læge modtage udredningsrapporten. 

 

OBS: På henvisningen fra din læge skal der stå: ”udvidet rygudredning”, og du skal ligeledes huske,  at oplyse, at det drejer som om udvidet rygudredning når du ringer og bestiller tid på klinikken.

 

Hos Mols Fysioterapi er det fysioterapeut

Ulrick Welter

som tilbyder udvidet rygudredning.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

MOTO Træningsfliser / specialiseret balancetræning

Hjælper til at:

- Forebygge fald

- Give bedre balance

- Øge aktivitetsniveau

- Blive mere selvhjulpen i hverdagen

- Kvitte stok og rollator

Målgruppen er overvejende ældre med balanceproblemer, men kan også benyttes som led i genoptræning af yngre mennesker.
 

På baggrund af forskningen laves der 12 ugers forløb, hvor der trænes 2 gange om ugen. Der testes før og efter forløbet – relevant balancetest udvælges af fysioterapeuten.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

moto.jpg

”Moto fliserne fører til en forbedret balancetestscore på helt op mod 150%, og samtidig oplever mange ældre, at de efter kort tids leg kan smide stok og rollator og bliver selvhjulpne. Da legen på Moto fliserne skaber så stor en glæde, er motivationen desuden meget høj med 90% af de ældre i tests udtrykker at være meget glade for træningen.” > Henrik Hautop Lund, professor, Center for Playware, Danmarks Tekniske Universitet