top of page

Oversigt:

  • Klinisk ekspert - Lars Baand Corneliussen

  • McKenzie-metoden

  • Udvidet rygudredning 

  • MOTO Træningsfliser / specialiseret balancetræning

Klinisk ekspert - Lars Baand Corneliussen
McKenzie-metoden - Mekanisk, Diagnostik & Terapi

Uddannet fysioterapeut og har siden videreuddannet sig til Muskuloskeletal fysioterapeut i 2020 med en diplomgrad i 2021. Danske fysioterapeuter har godkendt Lars som Certificeret kliniker. Dette er en blåstempling og en udmærkelse af hans kompetencer som terapeut samt erhvervede uddannelsesniveau.

  • DIP MPT (Diplom i Muskuloskeletal fysioterapi - 4 årig uddannelse) 

  • MET uddannelse i ryg, nakke og manipulation 

  • Certificeret Hjernemotions Terapeut

  • Certificeret kliniker

Behandling

Varetager et bredt spektrum af problematikker i bevægeapparatet.

Specialiseret i behandling af komplicerede smerteproblematikker samt komplekse skader som whiplash, hjernerystelse, kæbeskader, diskusprolaps, nerveskader og meget mere.


Tilbyder “Second Opinions” i tilfælde hvor man er gået i stå i sin rehabilitering eller behandling og ønsker vejledning i alternativer til nuværende behandling eller revurdering af nuværende diagnose.

Samarbejder med langt de fleste forsikringsselskaber som dækker udgifterne til behandlingen.  Behandlingen er ikke dækket af sygesikringen og man kan derfor ikke få tilskud fra det offentlige. Man får tilskud til behandling fra sygesikring danmark.

Priser:

Førstegangsbehandling 695 kr. (ca. 60-75min)

Resterende behandlinger 349 kr. (ca. 30-45 min)

Hvis du har behov for professionel hjælp til at klare dit ryg- eller nakkeproblem skal du henvende dig til en fysioterapeut der er uddannet i McKenzie-metoden.

McKenzie-metoden omfatter en logisk og trinvis proces, hvor patientens problem i led og muskler undersøges grundigt. Gennem tre skridt, som omfatter undersøgelse, behandling og forebyggelse.

Hos en fysioterapeut der er uddannet i McKenzie-metoden:

1.   Bliver patienten grundigt undersøgt.

2.   Informeres patienten om, hvorfor det gør ondt.

3.   Lærer patienten simple øvelser, som kan kompensere for overbelastning af led eller muskler.

4.   Får patienten viden om, hvordan man forebygger, at nye problemer opstår.

 

Hos Mols Fysioterapi er det fysioterapeut

Lars Dohn

som er certificeret i McKenzie-metoden.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

 

www.mckenzie.dk/patient-information

dsf__logo__certificeret__kliniker-1009374_1.png
Udvidet rygudredning

På klinikken tilbyder vi i samarbejde med Region Midtjylland udvidet rygudredning.

 

Denne undersøgelse tilbydes patienter med længerevarig lændeproblematik. Som patient skal man opfylde visse kriterier, der vurderes af den henvisende læge. Undersøgelsen foretages af specialuddannede fysioterapeuter, og strækker sig typisk over 2-3 konsultationer.

Formålet med undersøgelsen er, via den nyeste viden indenfor rygforskning, at klassificere dit rygproblem og finde frem til den bedst mulige behandling og handlingsplan for dig fremover. Senest 14 dage efter undersøgelsen, vil din henvisende læge modtage udredningsrapporten. 

 

OBS: På henvisningen fra din læge skal der stå: ”udvidet rygudredning”, og du skal ligeledes huske,  at oplyse, at det drejer som om udvidet rygudredning når du ringer og bestiller tid på klinikken.

 

Hos Mols Fysioterapi er det fysioterapeut

Lars Baand Corneliussen

som tilbyder udvidet rygudredning.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

backpain2019.jpg
MOTO Træningsfliser / specialiseret balancetræning

Hjælper til at:

- Forebygge fald

- Give bedre balance

- Øge aktivitetsniveau

- Blive mere selvhjulpen i hverdagen

- Kvitte stok og rollator

Målgruppen er overvejende ældre med balanceproblemer, men kan også benyttes som led i genoptræning af yngre mennesker.
 

På baggrund af forskningen laves der 12 ugers forløb, hvor der trænes 2 gange om ugen. Der testes før og efter forløbet – relevant balancetest udvælges af fysioterapeuten.

 

Kontakt klinikken på 86 35 11 43 eller skriv til info@molsfysioterapi.dk for yderligere information.

moto.jpg

”Moto fliserne fører til en forbedret balancetestscore på helt op mod 150%, og samtidig oplever mange ældre, at de efter kort tids leg kan smide stok og rollator og bliver selvhjulpne. Da legen på Moto fliserne skaber så stor en glæde, er motivationen desuden meget høj med 90% af de ældre i tests udtrykker at være meget glade for træningen.” > Henrik Hautop Lund, professor, Center for Playware, Danmarks Tekniske Universitet

bottom of page